Εταιρεία

Η Παπαθανασίου Κατασκευαστική, είναι εταιρεία δομικών έργων με 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο της δόμησης και των προκατασκευών, που με εξειδίκευση και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά διατηρεί την εταιρική της αξιοπιστία σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις φάσεις και τα στάδια κατασκευής στο 100%.

Οι δυνατότητες της εταιρείας την καθιστούν στις υψηλότερες θέσεις του κλάδου αφού μπορεί και ικανοποιεί τόσο ανάγκες και επιθυμίες πελατών αστικής δόμησης, όσο και μεγάλα έργα επαγγελματικής τουριστικής δόμησης και ανάπτυξης.

Η Παπαθανασίου Κατασκευαστική, αναλαμβάνει πλήθος έργων στην εκτέλεση των οποίων αποδίδει το 100% των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων της και τα παραδίδει πάντοτε στους συμφωνημένους χρόνους παράδοσης. Δεν διακινδυνεύει ποτέ την κατασκευαστική πορεία εκάστου έργου – project και γι’ αυτόν τον λόγο αναλαμβάνει ετησίως συγκεκριμένο αριθμό έργων, στοιχείο και παράγοντας που την καθιστούν στο χώρο δόμησης και κατασκευής ως μιας εκ των πιο αξιόπιστων εταιρειών ή καλύτερα “boutique” κατασκευαστικής.

Με 45 χρόνια παρουσίας και ύστερα από αδιάκοπες προσπάθειες και μελέτες αποτελεσματικότερης και ουσιαστικότερης προσέγγισης στη σύγχρονη κατασκευαστική πραγματικότητα, μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι τα έργα δόμησης και κατασκευής της εταιρείας μας διαθέτουν πλήρη προσαρμογή και εναρμόνιση με το περιβάλλον. Γι’ αυτό και έχουμε τη φιλοσοφία και τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε σύγχρονα «πράσινα σπίτια».